Humbrol Barva ve spreji akrylová hedvábně matná - Lak (Vanish Satin) - č. 135

Akrylový lak ve spreji hedvábně matný.
EAN: 5010279161352
Kód 1: 31-AD6135
Kód 2: AD6135
161 Kč cena s DPH
Vyprodané
K vyzvednutí na prodejně v Hradci Králové 0ks
Popis produktu
Parametry

Akrylový lak ve spreji hedvábně matný. 

  • Obsah balení: 150 ml

Určené pro modelářství. Vhodné na plastikové modely, polykarbonát, dřevo a kov.

Návod na použití:

  • Před použitím protřepejte. Používejte při pokojové teplotě. Stříkejte ze vzdálenosti 20 - 30 cm v tenké vrstvě. Doba schnutí 15 - 30 min. Pro vyčištění otočte nádobu vzhůru nohama a na 5 vteřin zmáčkněte. Přečtěte a uschovejte.

Upozornění: 

  • Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Skladovat mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. Zamezte vdechování par/aerosolů.

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

  • Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.

  • Pozor! Tento výrobek není hračka.

Balení: 1 ks
Odstín barvy: Čirá
Typ barvy: Barvy ve spreji, Hedvábně matné
Načítám