Humbrol Enamel Thinners AC7430 - Ředidlo - 125 ml

Ředidlo pro emailové barvy.
EAN: 5010279701152
Kód 1: 31-AC7430
Kód 2: AC7430
134 Kč cena s DPH
Vyprodané
K vyzvednutí na prodejně v Hradci Králové 0ks
Popis produktu
Parametry

Ředidlo pro emailové barvy. 

  • Určené pro modelářství.

  • Speciální složení pro ředění emailů, nátěrů a laků na viskozitu pro stříkací pistole. Vynikající k čištění štětců, odstraňování mastnoty a nečistot z natíraných povrchů.

  • Návod přečtěte a uschovejte.

Upozornění:

  • Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý.

  • PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

  • Pozor! Tento výrobek není hračka.

Balení: 1 ks
Načítám