Humbrol Enamel Thinners AC7501 - Ředidlo - 28 ml

Ředidlo pro emailové barvy.
EAN: 5010279701084
Kód 1: 31-AC7501
Kód 2: AC7501
79 Kč
71 Kč cena s DPH
Prodejna DON Vyprodané
Centrální sklad Vyprodané
Popis produktu
Parametry

Ředidlo pro emailové barvy. 

  • Určené pro modelářství.

  • Speciální složení pro ředění emailů, nátěrů a laků na viskozitu pro stříkací pistole.

  • Vynikající k čištění štětců, odstraňování mastnoty a nečistot z natíraných povrchů.

  • Návod přečtěte a uschovejte.

Upozornění: 

  • Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle.

  • V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý.

  • PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

  • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadnující dýchání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

  • Pozor! Tento výrobek není hračka.

Balení:1 ks
Načítám